Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Визен режим

На 19 декември 2009 година, согласно напредокот на државата во делот на правда, слобода и безбедност и исполнувањето на одредниците во рамките на дијалогот за визна либерализација, визниот режим за Република Македонија беше укинат.

19/12/2009