Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Хрватска

Статистички податоци

 • Спогодба за стабилизација и асоцијација
  Во Загреб се отворени преговорите за Спогодбата за стабилизација и асоцијација (ССА)
 • Спогодба за стабилизација и асоцијација – 2
  Потпишана Спогодбата за стабилизација и асоцијација (ССА)
 • Барање за членство
  Поднесено барање за членство
 • Оценка
  Европската комисија дава позитивно мислење за Република Хрватска
 • Кандидатски статус
  Доделен кандидатски статус
 • Пристапни преговори
  Отворање на преговорите за пристапување во членство во ЕУ
 • Скрининг
  Завршен е скринингот (аналитичкиот преглед на законодавството на Хрватска)
 • Пристапно партнерство
  Советот на ЕУ го усвојува Пристапното партнерство за Хрватска
 • Пристапување во ЕУ
  Потпишан е договорот за Пристапување во ЕУ.
 • Референдум
  Одржан е референдум за влез во ЕУ со 66% од граѓаните кои на прашањето :...
 • Членство
  Хрватска стапува во членство во ЕУ како 28 држава-членка

Корисни документи