Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Србија

 • Учество
  На Самитот на ЕУ во Загреб се отвораат преговорите за ССА; СРЈ официјално учествува.
 • Спогодба
  Започнуваат преговорите за склучување на Спогодбата за стабилизација и асоцијација (ССА).
 • Преодна спогодба
  Потпишана е ССА и пропратната Преодна спогодба за трговија и трговски прашања.
 • Барaње
  Србија поднесува барање за прием во членство во ЕУ.
 • Прашалник
  Србија го добива Прашалникот на Европската комисија (2563 прашања).
 • Одговор
  Србија ги доставува одговорите на Прашалникот на Европската комисија.
 • Препорака
  Европска комисија го објавува Мислењето за барањето на Србија за прием во членство (т.н. avis)...
 • Кандидатски статус
  Европскиот совет усвојува Заклучок и доделува кандидатски статус на Р. Србија за членство во ЕУ.
 • Предлог за преговори за пристапување
  Европската комисија му предложува на Советот отворање на преговори за пристапување на Србија во ЕУ.
 • Одлука
  Европскиот совет го прифаќа предлогот на Советот за општи работи и донесува одлука за отворање...
 • ССА стапува во сила
 • Преговарачкиот тим
  Владата на Србија усвојува одлука за формирање на преговарачкиот тим за преговорите за пристапување кон...
 • Скрининг
  Одржан е првиот состанок за скрининг за областа „Правосудство и темелни права“ со што и...
 • Состанок
  Одржан е првиот состанок на Советот за стабилизација и асоцијација во Луксембург.
 • Преговарачката рамка
  Европската унија ја усвојува преговарачката рамка за пристапни преговори со Република Србија
 • Почеток на преговорите
  Се одржува Првата меѓувладина конференција со што е означен формалниот почеток на преговорите.
 • Завршен е скринингот
  Одржан е последниот состанок од скринингот за областа „Финансиски и буџетски прашања “, со што...
 • Членови
  Владата на Србија ги именува членовите на Преговарачкиот тим.
 • Поглавја
  Отворени се првите преговарачки поглавја: Поглавјето 32 (Финансиски надзор) и Поглавјето 35 (Други прашања).
 • Последно поглавје
  11та Меѓувладина конференција на која се отвора Поглавјето 4 (Слободно движење на капитал), последно отворено...

Корисни документи