Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Дипломатски односи со ЕУ

Во декември 1995 година Република Македонија воспостави дипломатски односи со ЕУ и ја отвори Мисијата на РМ во ЕУ

01/12/1995