Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Европското партнерство со Република Македонија

На 30 Јануари 2006 Советот го усвои Европското партнерство со Република Македонија кое дефинира клучни краткорочни и среднорочни приоритети кои Македонија треба да ги исполни во евроинтеграцискиот процес.

30/01/2006