Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Македонија во 2001

  • Во април 2001 година, во Луксембург, беше потпишана ССА, прва од таков тип. Спогодбата стапи во сила во април 2004 година. Истовремено беше потпишана и Времената спогодба за трговија и трговски прашања помеѓу Република Македонија и Европската унија, која стапи во сила на 1 јуни 2001 година.
  • На 13 август 2001 година е потпишан Охридскиот рамковен договорпомеѓу претставниците на тогашните најголеми политички партии и специјалните претставници на ЕУи САД како рамка за внатрешното уредување на малцинските права во Република Македонија.
24/02/2001