Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Македонија во 2000

Во 2000 година на Европскиот Совет во Феира, Португалија Македонија (заедно со другите држави од ЈИЕ вклучени во ПСА) доби статус на потенцијална држава-кандидатка за членство во ЕУ.

Во април 2000 година официјално започна првата рунда на преговори помеѓу Република Македонија и Европската унија за Спогодбата за стабилизација и асоцијација, кратко ССА.

 

24/02/2000