Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Македонија во 2009

На 12 март 2009 година од страна на Европскиот Парламент беше усвоена Резолуција за Извештајот за напредокот на Република Македонија во 2008 година во која се предлага отпочнување на преговорите за членство во ЕУ.

12/03/2009