Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Партнер во програмата ФАРЕ

Во март 1996 година Република Македонија стана полноправен партнер во програмата ФАРЕ.

24/03/1996