Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Прв Прибе извештај

На 8 јуни, 2015 година беше објавен Првиот Прибе извештај, кој се состои од посебни препораки во петклучни области: контролата на комуникациите, судството и обвинителството, надворешниот надзор од независни тела, начинот на спроведување на изборите и состојбата во медиумите. Препораките од овој извештај станаа Итни реформски приоритети

08/06/2015