Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Скрининг за поглавјето 23

На 27 септември 2018 година во очекување на идната Одлука на Советот на почеток на преговори (во Јуни 2019) Европската комисија започна со фазата на објаснувачки состаноци/скрининг за поглавјето 23 Судство.

27/09/2018