Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Солунската агенда за Западен Балкан

  1. На 20 јуни 2003 година лидерите на државите-членки ја усвоија „Солунската агенда за Западен Балкан“, со која се потврди европската перспектива на државитеод регионот. Со овој документ се одредија инструментите на пристапувањето во Процесот на стабилизација и асоцијација (ПСА); за учество на државите од ПСА се отворија и инструментите TAIEX, TWINNING и CommunityProgrammes.
20/06/2003