Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Соработка со Западен Балкан

Во 1999 година Европската комисија оформува нова рамка во која се одвива соработката на ЕУ со државите од т.н. Западен Балкан. (Република Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора и Република Хрватска), кој го нарече Процес за стабилизација и асоцијација (ПСА).

24/02/1999