Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Спогодба за соработка

Во април 1997 година потпишана е Спогодба за соработка меѓу Република Македонија и Европската заедница, како и Спогодба во областа на транспортот, а потоа и за текстилот.

Во втората половина на 1997 година Европската заедница отвори Постојано претставништво односно Канцеларија на Европската комисија во Република Македонија.

24/04/1997