Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Статус држава кандидат

На 9 ноември 2005 година Европската комисија го објави Мислењето за барањето на Република Македонија за членство во Европската унија. Во мислењето се препорачува доделување на статус на кандидат за членство во Европската унија.

На 16/17 декември 2005 година- Европскиот совет ја прифати препораката на Европската комисија и додели статус држава кандидат за членство во ЕУ  на Република Македонија

16/12/2005