Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Визна либерализација

Во февруари 2008 година, отпочна дијалогот за визна либерализација за граѓаните на Република Македонија.

Во мај 2008 година  Европската комисија го презентираше патоказот за визна либерализација, во кој јасно и прецизно по блокови беа дефинирани одредницитекои требаше да се исполнат од страна на Република Македонија

24/02/2008