Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Пишува: д-р Димитар Богатинов, доцент на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје и претставник на …

  Пишува: д-р Наталија Шикова, Меѓународен балкански универзитет Заштитата на граѓаните од одлуките на државните органи е …