Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Изготвил: Боян Кордалов, комуникационен експерт, магистър по връзки с обществеността „Икономиката не следва политическите отношения между …