Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Спогодба за стабилизација и асоцијација

Во Загреб се отворени преговорите за Спогодбата за стабилизација и асоцијација (ССА)

24/11/2000