Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Статус на преговорите

За 7 ½ години преговори Црна Гора има отворено 32 од вкупно 35 Поглавја. Од нив привремено затворени се вкупно 3 Поглавја. Во Декември 2019 беше најавено отворање на последното преговарачко Поглавје, Поглавјето 8: Политика на заштита на конкуренција. Сепак, неговото отворање се поврзува со напредок во реформите во Поглавјата 23 и 24.

01/01/2020