Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

11та Меѓувладина конференција на која се отвора Поглавјето 4 (Слободно движење на капитал), последно отворено Поглавје …

Отворени се првите преговарачки поглавја: Поглавјето 32 (Финансиски надзор) и Поглавјето 35 (Други прашања).

Одржан е првиот состанок на Советот за стабилизација и асоцијација во Луксембург.

Одржан е првиот состанок за скрининг за областа „Правосудство и темелни права“ со што и официјално …

Европскиот совет го прифаќа предлогот на Советот за општи работи и донесува одлука за отворање на …