Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Оценка

Европската комисија дава позитивно мислење за апликацијата за членство во ЕУ на Црна Гора утврдувајќи 7 клучни приоритети кои треба да се адресираат за почеток на преговорите.

09/11/2010