Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Отворање на пристапни преговори

Во извештајот за напредокот Европската комисија препорачува отворање на пристапни преговори со ЕУ.

12/10/2011