Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Предлог за започнување преговори

Европската комисија објавува Извештај за напредокот на Црна Гора во спроведувањето на реформите и им предлага на државите-членки на Унијата да започнат преговори со Црна Гора во јуни 2012.

23/05/2012