Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Започнување на пристапните преговори

Европскиот совет за општи работи (GAC) во Луксембург одлучува да му препорача на Европскиот совет започнување на пристапните преговори меѓу Црна Гира и ЕУ

26/06/2012