Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Скрининг

Одржан е првиот состанок за скрининг за областа „Правосудство и темелни права“ со што и официјално започнува процесот на аналитичко согледување на усогласеноста на законодавството на Србија со правото на ЕУ.

25/09/2013