Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Завршен е скринингот

Одржан е последниот состанок од скринингот за областа „Финансиски и буџетски прашања “, со што се завршува процесот на аналитичко согледување на усогласеноста на законодавството, односно завршен е процесот на скрининг.

24/03/2015