Ресурсна платформа за граѓани и медиуми

Препорака

Европска комисија го објавува Мислењето за барањето на Србија за прием во членство (т.н. avis) и препорачува доделување на статус на кандидат на Србија и отворање на пристапни преговори.

12/10/2011